image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Kurs dla kandydatów na księgowego - I stopień

REKRUTACJA STUDENTÓW KIERUNKU ZARZĄDZANIE NA SZKOLENIE

Kurs dla kandydatów na księgowego- I stopień

 

 

Liczba godzin kursu: 88 godzin zajęć

Zajęcia prawdopodobnie jeden dzień lub dwa dni w tygodniu

Uczestnicy zobligowani są do uczestnictwa w co najmniej w 80% zajęć.

Limit miejsc: 10 osób

 

 

Wymagane dokumenty

 

Podczas rekrutacji:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Bilans kompetencji (przed)

 

 

Po zakwalifikowaniu się:

3. Klauzula informacyjna

4. Deklaracja uczestnictwa

 

Po ukończeniu szkolenia:

5. Ankieta ewaluacyjna

6. Bilans kompetencji (po)

 

Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć w dniach 08.11.2018 – 16.11.2018 w Dziekanacie WZiT

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

 

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

- poziom posiadanych kompetencji

- średnia ocen

 

Osoby, które znajdą się na pierwszych 10 miejscach zostaną zakwalifikowane na szkolenie.
W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną do 7 dni po zakończeniu rekrutacji.