image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

9 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”

Katedra Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zorganizowała w dniach 11-13 maja 2017 r. 9. Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki.

Już po raz dziewiąty, teoretycy i praktycy zajmujący się szeroko pojętą tematyką zarządzania, spotkali się, aby dyskutować i wymieniać doświadczenia w zakresie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki, prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej oraz w imieniu władz Wydziału Zarządzania i Transportu, prof. ATH dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prodziekan ds. nauki. Prof. Ryszard Barcik, w trakcie uroczystego otwarcia, powitał grono zaszczytnych gości, wśród których znaleźli się m. in. profesorowie: prof. dr hab. inż. Lech Bukowski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. dr hab. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska, prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński, kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego ATH, prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. ATH dr hab. Dariusz Michalski, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ks. prof. UE dr hab. Grzegorz Polok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, prof. dr hab. Jerzy Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, prof. ATH Liudmyla Shulgina, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań w Warszawie, prof. dr hab. Tadeusz Wawak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska oraz prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska, kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości ATH. Konferencja zgromadziła również szerokie grono młodych pracowników nauki, reprezentujących różne ośrodki naukowo-dydaktyczne z kraju, jak również gości z zagranicy, m. in. z Technical University in Ostrava.

Obszary tematyczne konferencji koncentrowały się wokół: zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzania ryzykiem, zarządzania logistycznego, zarządzania jakością, nowoczesnych metod zarządzania oraz przedsiębiorczości i innowacyjności. W trakcie dwóch dni zorganizowano trzy sesje plenarne oraz sesję plakatową. Głowni prelegenci, odnieśli się w swoich wystąpieniach do interesujących tematów: prof. Jerzy Rokita, Systemy złożone. Konsekwencje badawcze; prof. Irena Hejduk, Wyzwania technologiczne a cyber bezpieczeństwo w XXI wieku; prof. Krystyna Lisiecka, dr Ewa Czyż-Gwiazda, O systemie pomiaru wyników organizacyjnych w podmiotach leczniczych w świetle wyników badań pilotażowych; prof. Tadeusz Wawak, Ekonomiczne aspekty mobilności zawodowej i edukacyjnej studentów i pracowników przedsiębiorstw; prof. Lech Bukowski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w sieciach dostaw; prof. Zbigniew Makieła, Determinanty innowacyjności akademickiej; prof. Beata Nowotarska-Romaniak, dr Michał Jaśniok, Zarządzanie procesem zmian przez jednostki samorządu terytorialnego w służbie zdrowia; prof. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak,  mgr Adrian Cierpioł, Funkcjonowanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w znowelizowanych standardach międzynarodowych; Ks. prof. Grzegorz Polok, dr Michał Kapias, Zastosowanie kodeksów etycznych jako sposób przeciwdziałania zjawisku decouplingu.

Jedna z sesji plenarnych poświęcona była planowanym zmianom w szkolnictwie wyższym. Poprowadzili ją profesorowie, prof. Irena Hejduk, prof. Tadeusz Wawak oraz prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki. Prof. I. Hejduk oraz prof. J. Zawiła-Niedźwiecki brali udział w pracach zespołu, który przygotował jeden z projektów nowej Ustawy 2.0 dla szkolnictwa wyższego. Sesja ta spotkała się z dużym zainteresowanie i ożywioną dyskusją, zwłaszcza ze strony młodych pracowników nauki.

Nauka, dyskusja, miłe towarzystwo, to atrybuty konferencji wymieniane najczęściej przez jej uczestników. Organizatorzy tegorocznej konferencji planują już 10. jubileuszową edycję tego wydarzenia w 2018 r.

dr Marcin Jakubiec

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego