image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Praca dyplomowa studentki kierunku Zarządzanie wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Ikar Jakości

Praca dyplomowa licencjacka Pani Kamili Cieszki pt. „Jakość zarządzania z perspektywy pacjenta na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej” zdobyła wyróżnienie w finale II edycji Ikara Jakości – ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania im. Prof. Romualda Kolmana. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 21 marca w Łodzi, podczas Gali Finałowej IV Europejskiego Kongresu Jakości. Promotorem wyróżnionej pracy był dr Marcin Jakubiec, adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Ideą konkursu jest promowanie tematyki związanej z jakością oraz propagowanie rozwiązań, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktyczne aspekty działalności firm o różnych profilach. Konkurs organizowany jest przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Kierowany jest do wszystkich absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Realizowany jest na podstawie zgłoszeń konkursowych przesłanych przez promotorów prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, obronionych w  państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce. Ikar Jakości objęty został patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.