image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Pracownicy Wydziału

   

DZIEKANAT

KIEROWNIK:
 lic. Ewa Mroczkowska
PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

mgr inż. Jolanta Dyczek

mgr Agnieszka Ramza

lic. Barbara Lipińska

lic. Ewa Mroczkowska

Sylwia Iskierka

 

33 8279 207, L 202

33 8279 223, L 203

33 8279 207, L 202

33 8279 207, L 204

33 8279 223, L 203

 

 

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH
i SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK:
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

lic. Zofia Czarnota

33 8279 339, B 305

Zakład Stosowanych Nauk Ekonomicznych
Kierownik:
prof. ATH dr hab. Dariusz Michalski
PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. Dariusz Michalski

dr Dominika Dusza

dr Grażyna Musialik

mgr Paweł Piecuch

33 8279 215, B 304

33 8279 215, B 304

33 8279 215, B 303

33 8279 215, B 304

Zakład Etyki i Antropologii Organizacji
Kierownik:
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień
PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień

dr inż. Beata Bieńkowska

dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia

dr Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk

mgr Agnieszka Zielińska 

33 8279 298, B 205

33 8279 298, B 205

33 8279 298, B 205

33 8279 215, B 304

33 8279 215, B 304

Zakład Socjologii
Kierownik:
prof. ATH dr hab. Jan Burzyński
 
PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. Jan Burzyński

prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski

dr Aneta Bąk-Szołucha

dr Jakub Jonkisz

dr Marcin Korzewski

dr Łukasz Kubisz-Muła

dr Katarzyna Piątek

dr Joanna Wróblewska-Jachna

 

33 8279 339, B 41a

33 8279 306, B 44

33 8279 306, B 44

33 8279 306, B 44

33 8279 306, B 44

33 8279 306, B 44

33 8279 306, B 43

33 8279 306, B 43

 

  

KATEDRA TRANSPORTU

KIEROWNIK:
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

Alina Kolarz

mgr inż. Marcin Macher

33 8279 289, A 111

33 8279 269, A 110

PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński

prof. ATH dr hab. inż. Mykola Pidgurskyi

prof. ATH dr hab. inż. Marek Szczotka

dr inż. Jerzy Płosa (urlop)

dr inż. Artur Ryguła

mgr Agnieszka Grabara

mgr inż. Marcin Honkisz

mgr inż. Justyna Sordyl

mgr inż. Wiktoria Loga

33 8279 285, A 113

33 8279 289, A 111

33 8279 177, B 42

33 8279 177, B 42

33 8279 285, A 113

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

33 8279 285, A 113

33 8279 269, A110

  

KATEDRA MODELOWANIA
KOMPUTEROWEGO

KIEROWNIK:
prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

mgr Joanna Sala

33 8279 340, A 115

PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik

prof. dr hab. n. t. Stanisław Wojciech

prof. ATH dr hab inż. Andrzej Nowak

prof. ATH dr hab. inż. Lucyna Brzozowska

prof. ATH dr hab. inż. Łukasz Drąg

dr Jarosław Jabłonka

mgr inż. Leonard Grinke

mgr inż. Katarzyna Wita

mgr inż. Krzysztof Czakon

33 8279 340, A 115A

33 8279 340, A 118

33 8279 340, A 118

33 8279 305, B 41

33 8279 221, A 106

33 8279 221, A 106

33 8279 221, A 106

33 8279 305, B 41

33 8279 221, A 106

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA

KIEROWNIK:
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
mgr Edyta Trzopek

33 8279 231, A 123

Zakład Logistyki i Jakości
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk

dr inż. Grzegorz Biesok

dr inż. Leszek Bylinko

dr inż. Paulina Gajewska

dr inż. Mariusz Kubański

dr inż. Jolanta Wyród-Wróbel

dr inż. Tomasz Trojanowski

dr Marcin Jakubiec

mgr inż. Dariusz Owsiak

mgr inż. Barbara Słowiak

mgr Andrzej Szemla

 

33 8279 231, A 123

33 8279 231, B 309

33 8279 230, A 108

33 8279 401, A 119

33 8279 230, A 108

33 8279 401, A 119

33 8279 230, A 108

33 8279 401, A 119

33 8279 231, A 121

33 8279 401, A 119

33 8279 230, A 108

33 8279 231, A 204

 

Zakład Zarządzania międzynarodowego
Kierownik:
prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński
PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński

Prof. ATH  dr Olha Prokopenko

dr Agnieszka Barcik

dr Piotr Dziwiński

33 8279 231, A 204

33 8279 231, B 308, B 308A

33 8279 220, A 203

33 8279 220, A 203

 

KATEDRA MARKETINGU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KIEROWNIK:
prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
mgr Edyta Trzopek

33 8279 231, A 123

PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska

Prof. ATH  dr Liudmyla Shulhina

dr inż. Irena Szewczyk

dr inż. Ewa Lipianin-Zontek

dr inż. Zbigniew Zontek

dr inż. Irena Dudzik-Lewicka

dr inż. Honorata Howaniec

dr inż. Aneta Madyda

mgr Dorota Lorenc

33 8279 420, B 333

33 8279 231, B 308, B 308A

33 8279 335, B 306

33 8279 335, B 306

33 8279 335, B 306

33 8279 334, B 331

33 8279 333, B 330

33 8279 334, B 331

33 8279 231, B 308, B 308A