image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Rada Wydziału

Członkowie z głosem stanowiącym:

Dziekan

dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Mirosław Dzień, prof. ATH

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr inż. Mariusz Kubański

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik

dr hab. inż. Lucyna Brzozowska, prof. ATH

dr hab. Jan Burzyński, prof. ATH

dr hab. inż. Łukasz Drąg, prof. ATH

dr hab. Ireneusz Jeziorski, prof. ATH

prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk

dr hab. Dariusz Michalski, prof. ATH

dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. ATH

dr hab. inż. Mykola Pidgurskyi, prof. ATH

dr Olha Prokopenko, prof. ATH

dr Liudmyla Shulhina, prof. ATH

dr hab. inż. Marek Szczotka

dr hab. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr inż. Leszek Bylinko

dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia

dr inż. Jerzy Płosa

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

lic. Zofia Czarnota

lic. Ewa Mroczkowska

Przedstawiciele studentów:

Grzegorz Bortel

Agnieszka Dzierżawa

Konrad Kukla

Marek Migdał

Patrycja Wróbel

Członkowie z głosem doradczym:

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

dr hab. Janusz Klisiński, prof. ATH

prof. dr hab. n.t. Stanisław Wojciech

ZNP

dr Piotr Dziwiński

NSZZ "Solidarność"

mgr Andrzej Szemla