image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Rada Wydziału

Dziekan

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński 

Prodziekan ds. Nauki

prof. ATH dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr inż. Mariusz Kubański

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

prof. ATH dr hab. inż. Lucyna Brzozowska

prof. ATH dr hab. Jan Burzyński

prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski

prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński

prof. ATH dr hab. Dariusz Michalski

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Nowak

prof. ATH dr hab. inż. Mykola Pidgurskyi

dr hab. inż. Marek Szczotka

prof. dr hab. n.t. Stanisław Wojciech

prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska

prof. ATH  dr Olha Prokopenko

prof. ATH  dr Liudmyla Shulgina

dr hab. inż. Łukasz Drąg

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr inż. Leszek Bylinko

dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia

dr inż. Jerzy Płosa

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

lic. Zofia Czarnota

lic. Ewa Mroczkowska

Przedstawiciele studentów:

Grzegorz Bortel

Michał Brzozowski

Agnieszka Dzierżawa

Aneta Kras

Konrad Kukla

Piotr Sadowski

ZNP

dr Piotr Dziwiński

NSZZ "Solidarność"

mgr Andrzej Szemla