image1 image2 image3 image4
image5 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image12

ATH logo

Rada Wydziału

Dziekan

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński 

Prodziekan ds. Nauki

prof. ATH dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr inż. Mariusz Kubański

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

prof. ATH dr hab. inż. Lucyna Brzozowska

prof. ATH dr hab. Jan Burzyński

prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski

prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński

prof. ATH dr hab. Dariusz Michalski

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Nowak

prof. ATH dr hab. inż. Mykola Pidgurskyi

dr hab. inż. Marek Szczotka

prof. dr hab. n.t. Stanisław Wojciech

prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr inż. Leszek Bylinko

dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia

dr inż. Jerzy Płosa

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

lic. Zofia Czarnota

lic. Ewa Mroczkowska

Przedstawiciele studentów:

Michał Brzozowski

Aneta Kras

Tomasz Krzyżowski

Piotr Sadowski

ZNP

dr Piotr Dziwiński

NSZZ "Solidarność"

mgr Andrzej Szemla