image1 image2 image3 image4
image5 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image12

ATH logo

Nieczynny dziekanat

Informujemy, że dnia 14.08.2017 r. (poniedziałek) dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie nieczynny.

Patron biznesowy Kierunku Socjologia

Nowoczesna firma badawcza BioStat® objęła patronatem biznesowym kierunek Socjologia i prowadzone na nim specjalności.

W dniu 6 lipca 2017 roku Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki podpisał porozumienie o współpracy na mocy, którego firma BioStat® będzie wspierać studentów i absolwentów kierunku Socjologia. Patronat biznesowy umożliwia pogłębioną współpracę w zakresie organizacji zajęć warsztatowych, seminariów, konwersatoriów i staży. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie studentom wypracowania umiejętności niezbędnych do integracji z rynkiem pracy. Ze strony firmy porozumienie podpisali: prezes firmy Rafal Piszczek wraz z wiceprezes dr inż. Ewą Tkocz. Wydziałowym koordynatorem współpracy jest dr Joanna Wroblewska-Jachna.

Godziny pracy dziekanatu w okresie wakacyjnym

W dniach od 17.07.2017 r. do 31.08.2017 r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie czynny:

wtorek        10.00 – 13.00

czwartek    10.00 – 13.00

 

W dniach od 10.07.2017 r. do 31.08.2017 r. dziekanat studiów stacjonarnych będzie czynny:

wtorek        10.00 – 13.00

czwartek    10.00 – 13.00

Spotkanie z władzami dziekańskimi

Zapraszam wszystkich Pracowników Wydziału Zarządzania i Transportu na cykliczne spotkanie z władzami dziekańskimi, które odbędzie się

w dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 10.15 w sali L143Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH

Hutchinson Poland sp. z o.o. patronem biznesowym kierunku zarządzanie

Hutchinson Poland sp. z o. o. objął patronat nad kierunkiem zarządzaniem w ramach studiów I i II stopnia na Wydziale Zarządzania i Transportu.

Hutchinson jest grupą o światowym formacie, liderem w branży samochodowej, przemysłowej i lotniczej.  Od 1974 roku należy do gałęzi chemicznej Grupy Total. Hutchinson na świecie zatrudnia ponad 31 tys. pracowników w 95 fabrykach w 23 krajach. Posiada oddziały w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. W Polsce Hutchinson obecny jest w Żywcu, Bielsku-Białej i w Łodzi, gdzie produkuje wyroby przede wszystkim dla branży Automotive.

Porozumienie o objęciu patronatu nad kierunkiem studiów zarządzanie podpisali: w imieniu ATH -  J. M. Rektor prof. Jarosław Janicki, w imieniu Hutchinson Poland Sp. z o. o. - Dyrektor p. Jarosław Nosidlak.

Porozumienie obejmuje  między innymi następujące obszary współpracy:

  • doradztwo i konsultację przy tworzeniu programów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
  • prowadzenie zajęć, warsztatów i ćwiczeń przez pracowników reprezentujących i wskazanych przez Patrona Biznesowego w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz innych form kontaktu ze studentami.
  • przedkładanie propozycji tematów prac badawczych, ekspertyz oraz prac dyplomowych (magisterskich), które mogą być wykonane w ATH.
  • praktyki i staże studentów kierunku objętego patronatem, wskazanych przez ATH.
  • opiniowanie przez Patrona Biznesowego prac związanych z unowocześnieniem procesu kształcenia w ATH.
  • uwzględnianie w swoich programach kształcenia propozycji przedkładanych przez Patrona Biznesowego.
  • uwzględnianie w swoich programach badań kierunków i tematów badawczych ustalonych wspólnie z  Patronem Biznesowym oraz ich podejmowanie przez kadrę naukową ATH.

W spotkaniu uczestniczyli: reprezentujące Hutchinson Poland sp. z o.o., oddział w Żywcu:                   p. Beata Gatnarczyk, Dyrektor Personalny Hutchinson Poland sp. z o.o., p. Justyna Folentarska, Kierownik ds. Szkoleń, Rekrutacji i Rozwoju Hutchinson Poland sp. z o.o  oraz J. M. Rektor prof. Jarosław Janicki, Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu Prof. Andrzej Maczyński, Kierownik Katedry Zarządzania i Koordynator kierunku zarządzanie prof. Ryszard Barcik i dr Piotr Dziwiński.

 

Koordynatorami współpracy z ramienia ATH są  prof. Ryszard Barcik, dr Agnieszka Barcik, dr Piotr Dziwiński, dr Marcin Jakubiec.

                                                                                                                      

                                                                                                                        Agnieszka Barcik 

fot. M. Skrzypek

Spotkanie studentów z Komisją Akredytacyjną

Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu zaprasza wszystkich studentów kierunku Transport na spotkanie z zespołem oceniającym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spotkanie odbędzie się w piątek 12 maja o godzinie 11:00 w sali L238.

Z uwagi na wagę spotkania bardzo zachęcam do licznego i aktywnego udziału w spotkaniu.