image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Praca dyplomowa dla biznesu Studentki Wydziału Zarządzania i Transportu

Studentka Ewa Wróbel (lic.) przygotowała pracę dyplomową na temat „Współpraca sieciowa ośrodków narciarskich na przykładzie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A.” dla patrona biznesowego kierunku Zarządzanie, firmy Tatry Mountain Resorts (w skrócie TMR), właściciela ośrodka w Szczyrku.

Uroczyste wręczenie pracy kierownictwu TMR odbyło się w siedzibie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego w dniu  5 lutego br.

Pani Ewa Wróbel jest pierwszą studentką specjalności Zarządzanie firmą na kierunku Zarządzanie, która podjęła się ambitnego zadania przygotowania pracy dyplomowej na jeden z tematów zaproponowanych przez patrona biznesowego kierunku.

Na podstawie gruntownej analizy strategii współpracy sieciowej największych ośrodków narciarskich na świecie, w tym Aspen Snowmass w USA, Megève we Francji czy Zürs am Arlberg w Austrii, Pani Ewa w swojej pracy opracowała rekomendacje w zakresie kierunków rozwoju sieci partnerskiej Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego. Warto odnotować, że jedna z tych rekomendacji, podjęcie współpracy z podmiotem branży motoryzacyjnej, już została zrealizowana: ośrodek nawiązał współpracę z marką Volvo.

Pani Ewie Wróbel serdecznie gratulujemy sukcesu i zachęcamy kolejnych Seminarzystów do przygotowania prac dyplomowych na tematy zaproponowane przez patronów biznesowych. Oprócz możliwości zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów w praktyce, Studenci mają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwem, które może okazać się przyszłym pracodawcą.

Więcej informacji na temat proponowanych przez biznes tematów prac licencjackich i magisterskich można uzyskać w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości, http://www.kmip.ath.bielsko.pl.

 

Prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Wydział Zarządzania i Transportu

25.01.2018 Spotkanie Prodziekanów WZiT ze studentami

Prodziekani Wydziału Zarządzania i Transportu zapraszają wszystkich studentów Wydziału
na spotkanie w dniu 25.01.2018 o godzinie 10.05 do sali L323


dr inż. Mariusz Kubański
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Zebranie w sprawie kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzeń

Zebranie informacyjne

Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników Wydziału na zebranie informacyjne, które odbędzie się w najbliższy wtorek 16.01.2018 o godz. 15.15 sala L227.

Głównym tematem zebrania będą nowe uregulowania w zakresie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzeń za prace będące przedmiotem prawa autorskiego, wykonywane w ramach stosunku pracy.

W zebraniu będzie uczestniczyła Pani Prorektor prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik, która brała udział w pracach zespołu przygotowującego nowe uregulowania. Pani Prorektor w miarę możliwości będzie starała się wyjaśnić wszystkie ewentualne Państwa wątpliwości.

dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH

Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu

Życzenia Świąteczne

 

Zmiana godzin pracy dziekanatu w grudniu 2017

Informujemy, że w dniu 22.12.2017 r. dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie czynny od 8.00 do 11.00. Natomiast w dniach od 27.12.2017 r. do 02.01.2018 r. dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie nieczynny. Dyżury Prodziekanów ds. Studenckich i Kształcenia zostają odwołane od 27.12.2017 r. do 02.01.2018 r.

Decyzje stypendialne

Informujemy, że decyzje stypendialne są do odbioru w godzinach przyjęć dziekanatu pok.203