image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Decyzje stypendialne

Informujemy, że decyzje stypendialne są do odbioru w godzinach przyjęć dziekanatu pok.203

Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku

Szanowni Studenci I roku, proszę o udział w szkoleniach bibliotecznych zgodnie z grafikiem poniżej:
  1. Czwartek 05.10 – kierunek Zarządzanie studia I stopnia – 10.30 – 11.30 – 1gr około 40 osób, 11.30 – 12.30 -2 gr około 40 osób.
  2. Piątek 06.10 – kierunek Analityka i komunikacja w biznesie – 08.30 – 9.30
  3. Piątek 06.10 – kierunek Socjologia – 09.30 – 10.30
  4. Piątek 06.10 – kierunek Transport –  11.00 – 12.00  - 1gr około 30 osób oraz 12.00 do 13.00 - 2gr około 30 osób.

Zbiórka w holu biblioteki.

z poważaniem

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr inż. Mariusz Kubański

 

Nieczynny dziekanat

Informujemy, że dnia 14.08.2017 r. (poniedziałek) dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie nieczynny.

Patron biznesowy Kierunku Socjologia

Nowoczesna firma badawcza BioStat® objęła patronatem biznesowym kierunek Socjologia i prowadzone na nim specjalności.

W dniu 6 lipca 2017 roku Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki podpisał porozumienie o współpracy na mocy, którego firma BioStat® będzie wspierać studentów i absolwentów kierunku Socjologia. Patronat biznesowy umożliwia pogłębioną współpracę w zakresie organizacji zajęć warsztatowych, seminariów, konwersatoriów i staży. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie studentom wypracowania umiejętności niezbędnych do integracji z rynkiem pracy. Ze strony firmy porozumienie podpisali: prezes firmy Rafal Piszczek wraz z wiceprezes dr inż. Ewą Tkocz. Wydziałowym koordynatorem współpracy jest dr Joanna Wroblewska-Jachna.

Godziny pracy dziekanatu w okresie wakacyjnym

W dniach od 17.07.2017 r. do 31.08.2017 r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie czynny:

wtorek        10.00 – 13.00

czwartek    10.00 – 13.00

 

W dniach od 10.07.2017 r. do 31.08.2017 r. dziekanat studiów stacjonarnych będzie czynny:

wtorek        10.00 – 13.00

czwartek    10.00 – 13.00

Spotkanie z władzami dziekańskimi

Zapraszam wszystkich Pracowników Wydziału Zarządzania i Transportu na cykliczne spotkanie z władzami dziekańskimi, które odbędzie się

w dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 10.15 w sali L143Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH