image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Zapisy na specjalności

Szanowni Studenci,

W najbliższym czasie na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów zostaną przeprowadzone zapisy na specjalności. Studenci mogą dokonać wyboru następujących specjalności:

 1.       Kierunek Zarządzanie studia stacjonarne I stopnia (semestr 2):
  1.       Zarządzanie firmą
  2.       Zarządzanie logistyką i jakością
  3.       Zarządzanie międzynarodowe
  4.       Zarządzanie w administracji i finanse organizacji
 2.       Kierunek Zarządzanie studia niestacjonarne I stopnia (semestr 4)
  1.       Zarządzanie firmą
  2.       Zarządzanie logistyką i jakością
  3.       Zarządzanie międzynarodowe
  4.       Zarządzanie w administracji i finanse organizacji
 3.       Kierunek Zarządzanie studia stacjonarne II stopnia (semestr 2):
  1.       Zarządzanie firmą
  2.       Zarządzanie logistyką i jakością
  3.       Zarządzanie międzynarodowe
  4.       Zarządzanie w administracji i finanse organizacji
 4.       Kierunek Zarządzanie studia niestacjonarne II stopnia (semestr 2):
  1.       Zarządzanie firmą
  2.       Zarządzanie logistyką i jakością
  3.       Zarządzanie międzynarodowe
  4.       Zarządzanie w administracji i finanse organizacji
 5.       Kierunek Transport studia stacjonarne I stopnia (semestr 4):
  1.       Komputerowe wspomaganie w transporcie
  2.       Logistyka transportu
 6.      Kierunek Transport studia niestacjonarne I stopnia (semestr 6):
  1.       Komputerowe wspomaganie w transporcie
  2.       Logistyka transportu
 7.      Socjologia studia stacjonarne I stopnia (semestr 2):
  1.       Komunikacja społeczna i nowe media
  2.       Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

Dodatkowo zapisy na przedmioty obieralne na kierunku Transport (studia stacjonarne sem4, studia niestacjonarne sem6):

 1.      Koncepcje logistyczne lub Systemy logistyczne,
 2.      Badanie środków transportu bliskiego lub Badanie środków transportu dalekiego

 

Więcej szczegółów już wkrótce.