image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Szczegółowy harmonogram zapisów na specjalności i przedmioty obieralne dla studentów studiów niestacjonarnych

 1. Kierunek Zarządzanie studia niestacjonarne I stopnia (semestr 4) – 25.03.2017 godz. 8.00 sala L334:


a. Zarządzanie firmą
b. Zarządzanie logistyką i jakością
c. Zarządzanie międzynarodowe
d. Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

 

2. Kierunek Zarządzanie studia niestacjonarne II stopnia (semestr 2) – 25.03.2017 godz. 11.30 sala L334:


a. Zarządzanie firmą
b. Zarządzanie logistyką i jakością
c. Zarządzanie międzynarodowe
d. Zarządzanie w administracji i finanse organizacji


3. Kierunek Transport studia niestacjonarne I stopnia (semestr 6) – 25.03.2017 godz. 10.15 sala L323:


a. Komputerowe wspomaganie w transporcie
b. Logistyka transportu

 

Dodatkowo zapisy na przedmioty obieralne na kierunku Transport (studia niestacjonarne semestr 6 ) 25.03.2017 godz. 10.15 sala L323:

1. Koncepcje logistyczne lub Systemy logistyczne,
2. Badanie środków transportu bliskiego lub Badanie środków transportu dalekiego.