image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

PROjakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem – nowa monografia naukowa pracownika Katedry Zarządzania dra Marcina Jakubca

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat projakościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawia zbiór najbardziej aktualnych zagadnień dotykających jej tytułu. Autor skupia się na wyjaśnieniu wpływu zarządzania na kategorię jakości, uwzględniając współczesne modele biznesu, odnosi się do podstawowego podejścia w zarządzaniu jakością, jakim jest podejście procesowe.  Następnie wnikliwie charakteryzuje tzw. instrumenty zarządzania i doskonalenia jakości, do których zalicza się: koncepcje jakości, nagrody jakości, systemy zarządzania jakością, metody i narzędzia zarządzania jakością. Książka dotyka także tematu europejskiej polityki zarządzania jakością, co w publikacjach tego typu jest rzadko spotykane.

Monografia może znaleźć odbiorców zarówno w środowisku akademickim, jak również gospodarczym. W kontekście uczelni wyższej jej odbiorcami mogą być nauczyciele akademiccy oraz studenci kierunków ekonomia, zarządzanie oraz kierunków pokrewnych. W przypadku środowiska gospodarczego adresatami monografii mogą być kierownicy każdego szczebla, bez względu na specyfikę przedsiębiorstwa i branżę w której ono działa, a także różnych organizacji, zaangażowani i odpowiedzialni za sprawy jakości.