image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Hutchinson Poland sp. z o.o. patronem biznesowym kierunku zarządzanie

Hutchinson Poland sp. z o. o. objął patronat nad kierunkiem zarządzaniem w ramach studiów I i II stopnia na Wydziale Zarządzania i Transportu.

Hutchinson jest grupą o światowym formacie, liderem w branży samochodowej, przemysłowej i lotniczej.  Od 1974 roku należy do gałęzi chemicznej Grupy Total. Hutchinson na świecie zatrudnia ponad 31 tys. pracowników w 95 fabrykach w 23 krajach. Posiada oddziały w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. W Polsce Hutchinson obecny jest w Żywcu, Bielsku-Białej i w Łodzi, gdzie produkuje wyroby przede wszystkim dla branży Automotive.

Porozumienie o objęciu patronatu nad kierunkiem studiów zarządzanie podpisali: w imieniu ATH -  J. M. Rektor prof. Jarosław Janicki, w imieniu Hutchinson Poland Sp. z o. o. - Dyrektor p. Jarosław Nosidlak.

Porozumienie obejmuje  między innymi następujące obszary współpracy:

  • doradztwo i konsultację przy tworzeniu programów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
  • prowadzenie zajęć, warsztatów i ćwiczeń przez pracowników reprezentujących i wskazanych przez Patrona Biznesowego w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz innych form kontaktu ze studentami.
  • przedkładanie propozycji tematów prac badawczych, ekspertyz oraz prac dyplomowych (magisterskich), które mogą być wykonane w ATH.
  • praktyki i staże studentów kierunku objętego patronatem, wskazanych przez ATH.
  • opiniowanie przez Patrona Biznesowego prac związanych z unowocześnieniem procesu kształcenia w ATH.
  • uwzględnianie w swoich programach kształcenia propozycji przedkładanych przez Patrona Biznesowego.
  • uwzględnianie w swoich programach badań kierunków i tematów badawczych ustalonych wspólnie z  Patronem Biznesowym oraz ich podejmowanie przez kadrę naukową ATH.

W spotkaniu uczestniczyli: reprezentujące Hutchinson Poland sp. z o.o., oddział w Żywcu:                   p. Beata Gatnarczyk, Dyrektor Personalny Hutchinson Poland sp. z o.o., p. Justyna Folentarska, Kierownik ds. Szkoleń, Rekrutacji i Rozwoju Hutchinson Poland sp. z o.o  oraz J. M. Rektor prof. Jarosław Janicki, Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu Prof. Andrzej Maczyński, Kierownik Katedry Zarządzania i Koordynator kierunku zarządzanie prof. Ryszard Barcik i dr Piotr Dziwiński.

 

Koordynatorami współpracy z ramienia ATH są  prof. Ryszard Barcik, dr Agnieszka Barcik, dr Piotr Dziwiński, dr Marcin Jakubiec.

                                                                                                                      

                                                                                                                        Agnieszka Barcik 

fot. M. Skrzypek