image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Stypendium Rektora

Informujemy, że decyzje dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów są do odbioru w godzinach przyjęć dziekanatu pokój 203 w terminie nieprzekraczalnym do 20.04.2018 r.

Warunkiem wypłaty świadczenia w semestrze letnim r. ak. 2017/2018  jest odebranie decyzji o jego przyznaniu.