image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Kierunki studiów i specjalności

Zarządzanie

 

 • studia stacjonarne - 3 letnie - I stopnia
  specjalności:
         zarządzanie firmą
         - zarządzanie logistyką i jakością
         - zarządzanie międzynarodowe
         - zarządzanie w administracji i finanse organizacji
   
 • studia stacjonarne - 2 letnie - II stopnia
  specjalności:
         zarządzanie firmą
         - zarządzanie logistyką i jakością
         - zarządzanie międzynarodowe
         - zarządzanie w administracji i finanse organizacji

         - International Business (specjalność realizowana w j. angielskim)
   
 • studia niestacjonarne - 3,5 letnie - I stopnia
  specjalności
         zarządzanie firmą
         - zarządzanie logistyką i jakością
         - zarządzanie międzynarodowe
         - zarządzanie w administracji i finanse organizacji
 • studia niestacjonarne - 2 letnie - II stopnia
  specjalności:
         zarządzanie firmą
         - zarządzanie logistyką i jakością
         - zarządzanie międzynarodowe
         - zarządzanie w administracji i finanse organizacji

   
Socjologia       
 • studia stacjonarne - 3 letnie - I stopnia
  specjalność:
         - komunikacja społeczna i nowe media
         - socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

Transport             https://pl-pl.facebook.com/katedratransportu
 • studia stacjonarne - 3,5 letnie inżynierskie - I stopnia
  specjalności:
        - eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie
        - inteligentne systemy transportowe
        - logistyka i systemy komputerowe

 • studia niestacjonarne - 4 letnie inżynierskie - I stopnia
  specjalności:
        - eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie
        - inteligentne systemy transportowe
        - logistyka i systemy komputerowe

 

Analityka i komunikacja w biznesie – profil praktyczny      
 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia