image1 image2 image3 image4
image5 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image12

ATH logo

"Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe" wykłady dla studentów

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w ramach współpracy naszej Uczelni m. in. ze Związkiem Banków Polskich oraz Biurem Informacji Kredytowej oraz realizacją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, którego misją jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym i przedsiębiorczości, w dniach 28.10.16, 10.11.16  oraz 25.11.16 w sali L 334 o godz. 15.00 będzie realizowany moduł tematyczny „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”. Moduł ten ma na celu zachęcenie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania poprzez zwiększenie świadomości na temat różnych form oszczędzania i inwestowania oraz korzyści płynących z podejmowania tego typu działań. W szczególności moduł ten poszerza wiedzę studentów z zakresu systemu emerytalnego w Polsce i na świecie, różnych form inwestowania, w tym także na giełdzie. Partnerami tego Modułu jest m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

Będą to trzy kolejne wykłady o następującej tematyce:

  1. „Jaką emerytką/jakim emerytem zostaniesz?” prowadzony przez przedstawicieli towarzystw emerytalnych należących do IGTE,
  2. „Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka” - prowadzony przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. „Wiarygodność Finansowa – co możesz zyskać?” -  jest to temat realizowany wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej. Oprócz tematyki dotyczącej wiarygodności kredytowej i rynku kredytów w Polsce poruszone zostaną tematy dotyczące np. wyłudzeń kredytów na skradzione dane osobowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Beata Bieńkowska

 

Informacja o zmianie terminu wykładu

Szanowni Państwo,

Informuję, iż nastąpiła zmiana w harmonogramie wykładów organizowanych w ramach współpracy naszej Uczelni m. in. ze Związkiem Banków Polskich oraz Biurem Informacji Kredytowej oraz realizacją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Wykład z dnia 18.11.16 odbędzie się dnia 10.11.16 w sali L 334 o godz. 15.00. Temat wykładu to „Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka” – będzie prowadzony przez przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów.                                                                                                                                                                   Koordynator Programu                                                                                                        dr inż. Beata Bieńkowska

„Modele satysfakcji klienta”

„Modele satysfakcji klienta” – publikacja adiunktów Katedry Zarządzania WZiT

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się publikacja „Modele satysfakcji klienta” autorstwa dr inż. Jolanty Wyród-Wróbel oraz dr inż. Grzegorza Biesoka.

Celem publikacji jest przybliżenie metodologii konstruowania, weryfikowania i oceny modeli satysfakcji. Modele takie umożliwiają empiryczną weryfikację zakładanych przez badaczy teorii dotyczących zarówno powstawania, jak i konsekwencji satysfakcji klienta.

Autorzy, adiunkci w Katedrze Zarządzania, od lat specjalizują się w metodach badania i modelowania satysfakcji. W oparciu na swoim doświadczeniu, przedstawili w pracy szereg podejść stosowanych w różnych pracach naukowych, powołując się na ogromną liczbę różnych międzynarodowych badań prowadzonych przy wykorzystaniu omawianych w książce metod. Takie podejście poskutkowało tym, że poza samym opisem metod modelowania satysfakcji i podbudowy metodologicznej w tym zakresie, czytelnik może też zapoznać się z szerokim spektrum praktycznych rozwiązań jakie są współcześnie stosowane w tym zakresie na świecie.

Adresatem publikacji są przede wszystkim naukowcy i badacze zgłębiający zagadnienia satysfakcji klienta, ale także kadra zarządzająca, specjaliści marketingu i jakości poszukujący metodologicznego wsparcia w procesach badania i analizy satysfakcji swoich nabywców. Publikacja może być także polecana jako literatura podstawowa dla studentów kierunków ekonomicznych i społecznych.

Studia z przyszłością

Studia z przyszłością

Decyzją Komisji Certyfikującej oceniającej aplikacje I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunek Transport uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. W ocenie ekspertów reprezentujących środowisko akademickie, gospodarcze oraz eksperta działającego w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego kierunek Transport prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.
W tej ocenie kierunek Transport (studia I stopnia) prowadzony na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskał maksymalną liczbę punktów rankingowych. Biorąc pod uwagę liczbę przyznanych punktów oraz nowatorskie i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny kierunek uzyskał dodatkowe wyróżnienie jakim jest Certyfikat Nadzwyczajny „Laur innowacji”.

Uroczystość wręczenia nadanych certyfikatów odbyła się podczas Gali Finałowej Programu w dniu 16 marca 2016 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Certyfikaty z rąk organizatorów odebrał Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu dr hab. inż. Andrzej Maczyński prof. ATH.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej http://www.studiazprzyszloscia.pl/glowna

 

Socjolodzy zabrali głos: debata młodzieżowa – Miasto dla młodych. Młodzi dla miasta.

W poniedziałek 4 kwietnia br. w auli Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyła się trzecia oxfordzka debata młodzieży w ramach cyklu spotkań organizowanych przez poseł Mirosławę Nykiel oraz Stowarzyszenie „Beskidzka Lokalna Inicjatywa” – „Młodzieżowe rozmowy o ważnych sprawach”. Tym razem studenci reprezentujący dwie bielskie uczelnie, Akademię Techniczno-Humanistyczną (Justyna Hoffman, Paweł Dzierza, Michał Brzozowski, Piotr Sadowski) oraz Wyższą Szkołę Finansów i Prawa dyskutowali na temat naszego miasta. Debatę poprzedziły dwa wystąpienia: pierwsze gościa honorowego debaty – prezydenta miasta Jacka Krywulta, drugie wystąpienie – wykład ekspercki wygłosili pracownicy Zakładu Socjologii: dr Aneta Bąk, prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski oraz dr Joanna Wróblewska-Jachna. 

  

Wykład prowadzony przez bielskich socjologów stanowił wprowadzenie do dyskusji na temat procesów warunkujących rozwój miasta. W interesujący sposób badacze usystematyzowali wiedzę słuchaczy w zakresie procesów społeczno-przestrzennych takich jak kontrurbanizacja i depopulacja, zdiagnozowali także „choroby ducha współczesnego miasta”. Przedstawili w jaki sposób miasta tworzą strategie zatrzymywania i przyciągania młodych mieszkańców. Istotne miejsce w wykładzie miała wizualizacja wskaźników opisujących jakość życia w naszym mieście. Wykładom i debacie przysłuchiwało się liczne grono uczniów szkół średnich, aula WSFiP wypełniona była po brzegi. Licealiści i studenci przedstawiali swoje oczekiwania i potrzeby wobec oferty edukacyjnej oraz systemu wsparcia młodych w procesie usamodzielniania się. Debatowali na temat strategii rozwojowych miasta, poziomu usług publicznych. Jednym ze zwycięzców debaty został Michał Brzozowski student Wydziału Zarządzania i Transportu – ATH. Został nagrodzony burzliwymi oklaskami wszystkich uczestników debaty, w nagrodę odwiedzi polski Sejm.

 


dr Aneta Bąk, dr Joanna Wróblewska-Jachna
Zakład Socjologii ATH
Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Zdjęcia: Beata Stekla, beskidzka24.pl