image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Studia podyplomowe Zarządzanie Sportem

Cel studiów:

Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie sportem” jest wypracowanie w uczestnikach studiów kompetencji menedżerskich przydatnych na dualnym rynku sportowym, podbudowanych wiedzą z zakresu prawa i finansów w sporcie, niezbędną do zajmowania stanowiska menedżera sportowego, a w szczególności:

-          menedżera ds. zarządzania działalnością aren sportowych, centrów oraz obiektów sportowych,

-          menedżera ds. informacji sportowej, współpracującego z dziennikarzami sportowymi,

-          menedżera ds. finansów organizacji sportowej,

-          menedżera ds. marketingu sportowego,

-          menedżera ds. zarządzania eventem sportowym, planującego i organizującego wydarzenia sportowe.

Więcej informacji

Studia magisterskie na kierunku Transport od semestru letniego 2018/2019

Od lutego 2019 uruchamamiy studia magisterskie na kierunku Transport.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Transport uzyskują tytuł zawodowy magistra. W czasie studiów zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej.    

Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, organizacją ruchu, planowaniem i modernizacją sieci transportu drogowego. Posiadają wiedzę niezbędną do wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ramach tworzenia zrównoważonych systemów transportowych. Absolwenci kierunku zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach transportowych, sposobów zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli kosztów środowiskowych. Potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy inżynierskie oraz podejmować prace badawcze. Są przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

 

Specjalność Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci poznają metody planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

 Specjalność Transport drogowy

W ramach specjalności Transport drogowy studenci poznają wszechstronnie problemy bezpieczeństwa – od konstrukcji pojazdu, poprzez jego homologację, rozwiązania inżynierii ruchu drogowego aż do wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabywają ponadto umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy

Kurs dla kandydatów na księgowego - I stopień

Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w transporcie”

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wydział Zarządzania i Transportu

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

oraz

Izba gospodarcza ubezpieczeń i obsługi ryzyka w warszawie

 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w XXI Konferencji Naukowej z cyklu

„Europejski rynek ubezpieczeń A.D. 2018”

na temat

 Zarządzanie ryzykiem w transporcie

Konferencja odędzie się 25 października 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj