image1 image2 image3 image4
image5 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image12

ATH logo

Kierunek Transport kolejny raz nagrodzony

W dniu 13.04.2017 roku podczas uroczystej gali w Warszawie kierunek Transport otrzymał Certyfikat „Studia z Przyszłością. Komisja konkursowa wyróżnia w ten sposób kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Kierunek transport uzyskał to zaszczytne wyróżnienie już po raz drugi. W skali kraju wyróżnionych zostało około 80 kierunków, zarówno z uczelni państwowych (PŚ, AGH, PW) jak i prywatnych. Zgodnie z regulaminem, mamy prawo przez rok posługiwać się logiem „Studia z przyszłością”.

Ponadto, ponieważ kierunek uzyskał w ocenie trzech członków komisji akredytacyjnej (tylu ocenia poszczególne wnioski) maksymalną liczbę punktów rankingowych, dodatkowo otrzymał Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości”. Oprócz dyplomu jest to także statuetka.Informacje na temat programu akredytacji kierunków studiów „Studia z przyszłością” można znaleźć na stronie http://www.studiazprzyszloscia.pl/

Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu

dr hab inż Andrzej Maczyński, prof ATH 

"Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe" wykłady dla studentów

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w ramach współpracy naszej Uczelni m. in. ze Związkiem Banków Polskich oraz Biurem Informacji Kredytowej oraz realizacją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, którego misją jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym i przedsiębiorczości, w dniach 28.10.16, 10.11.16  oraz 25.11.16 w sali L 334 o godz. 15.00 będzie realizowany moduł tematyczny „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”. Moduł ten ma na celu zachęcenie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania poprzez zwiększenie świadomości na temat różnych form oszczędzania i inwestowania oraz korzyści płynących z podejmowania tego typu działań. W szczególności moduł ten poszerza wiedzę studentów z zakresu systemu emerytalnego w Polsce i na świecie, różnych form inwestowania, w tym także na giełdzie. Partnerami tego Modułu jest m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

Będą to trzy kolejne wykłady o następującej tematyce:

  1. „Jaką emerytką/jakim emerytem zostaniesz?” prowadzony przez przedstawicieli towarzystw emerytalnych należących do IGTE,
  2. „Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka” - prowadzony przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. „Wiarygodność Finansowa – co możesz zyskać?” -  jest to temat realizowany wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej. Oprócz tematyki dotyczącej wiarygodności kredytowej i rynku kredytów w Polsce poruszone zostaną tematy dotyczące np. wyłudzeń kredytów na skradzione dane osobowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Beata Bieńkowska

 

Informacja o zmianie terminu wykładu

Szanowni Państwo,

Informuję, iż nastąpiła zmiana w harmonogramie wykładów organizowanych w ramach współpracy naszej Uczelni m. in. ze Związkiem Banków Polskich oraz Biurem Informacji Kredytowej oraz realizacją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Wykład z dnia 18.11.16 odbędzie się dnia 10.11.16 w sali L 334 o godz. 15.00. Temat wykładu to „Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka” – będzie prowadzony przez przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów.                                                                                                                                                                   Koordynator Programu                                                                                                        dr inż. Beata Bieńkowska

Studia z przyszłością

Decyzją Komisji Certyfikującej oceniającej aplikacje I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunek Transport uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. W ocenie ekspertów reprezentujących środowisko akademickie, gospodarcze oraz eksperta działającego w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego kierunek Transport prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.
W tej ocenie kierunek Transport (studia I stopnia) prowadzony na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskał maksymalną liczbę punktów rankingowych. Biorąc pod uwagę liczbę przyznanych punktów oraz nowatorskie i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny kierunek uzyskał dodatkowe wyróżnienie jakim jest Certyfikat Nadzwyczajny „Laur innowacji”.

Uroczystość wręczenia nadanych certyfikatów odbyła się podczas Gali Finałowej Programu w dniu 16 marca 2016 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Certyfikaty z rąk organizatorów odebrał Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu dr hab. inż. Andrzej Maczyński prof. ATH.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej http://www.studiazprzyszloscia.pl/glowna

 

„Modele satysfakcji klienta”

„Modele satysfakcji klienta” – publikacja adiunktów Katedry Zarządzania WZiT

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się publikacja „Modele satysfakcji klienta” autorstwa dr inż. Jolanty Wyród-Wróbel oraz dr inż. Grzegorza Biesoka.

Celem publikacji jest przybliżenie metodologii konstruowania, weryfikowania i oceny modeli satysfakcji. Modele takie umożliwiają empiryczną weryfikację zakładanych przez badaczy teorii dotyczących zarówno powstawania, jak i konsekwencji satysfakcji klienta.

Autorzy, adiunkci w Katedrze Zarządzania, od lat specjalizują się w metodach badania i modelowania satysfakcji. W oparciu na swoim doświadczeniu, przedstawili w pracy szereg podejść stosowanych w różnych pracach naukowych, powołując się na ogromną liczbę różnych międzynarodowych badań prowadzonych przy wykorzystaniu omawianych w książce metod. Takie podejście poskutkowało tym, że poza samym opisem metod modelowania satysfakcji i podbudowy metodologicznej w tym zakresie, czytelnik może też zapoznać się z szerokim spektrum praktycznych rozwiązań jakie są współcześnie stosowane w tym zakresie na świecie.

Adresatem publikacji są przede wszystkim naukowcy i badacze zgłębiający zagadnienia satysfakcji klienta, ale także kadra zarządzająca, specjaliści marketingu i jakości poszukujący metodologicznego wsparcia w procesach badania i analizy satysfakcji swoich nabywców. Publikacja może być także polecana jako literatura podstawowa dla studentów kierunków ekonomicznych i społecznych.

Studia z przyszłością