image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Certyfikat „Studia z Przyszłością” dla kierunku Zarządzanie/ Management, studia II stopnia

W dniu 9 kwietnia 2018 roku, w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej koło Warszawy, miała miejsce uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Studia z Przyszłością”, nadawanych przez Fundację Rozwoju
Edukacji Szkolnictwa Wyższego. W tym roku certyfikat został przyznany kierunkowi Zarządzanie/ Management, studia II stopnia, realizowanemu w języku angielskim. Oprócz certyfikatu „Studia z Przyszłością”, który został przyznany za wyróżniającą się nowoczesnością koncepcję kształcenia, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy, kierunek ten został nagrodzony Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Europejski” za wdrożenie zaawansowanych rozwiązań programowych, ukierunkowanych na  umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi. W uroczystości wręczenia certyfikatów udział wzięli Kierownik Katedry Zarządzania, Koordynator Kierunku Zarządzanie, prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik oraz dr Piotr Dziwiński.

Profesor Ryszard Barcik podziękował zespołowi, który pod jego kierownictwem przygotował wniosek o certyfikację. Zespół tworzyli dr Agnieszka Barcik, dr Piotr Dziwiński oraz dr Marcin Jakubiec.

Kierunek Zarządzanie/Management, studia II stopnia, realizowany w całości w języku angielskim, został uruchomiony w Akademii Techniczno – Humanistycznej w 2014 roku. W ramach kierunku, który oparł swoją ofertę na nowoczesnych programach nauczania, uwzględniających aktualne trendy na rynku pracy, kształcą się zarówno studenci polscy jak i zagraniczni.