image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Studia podyplomowe Zarządzanie Sportem

Cel studiów:

Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie sportem” jest wypracowanie w uczestnikach studiów kompetencji menedżerskich przydatnych na dualnym rynku sportowym, podbudowanych wiedzą z zakresu prawa i finansów w sporcie, niezbędną do zajmowania stanowiska menedżera sportowego, a w szczególności:

-          menedżera ds. zarządzania działalnością aren sportowych, centrów oraz obiektów sportowych,

-          menedżera ds. informacji sportowej, współpracującego z dziennikarzami sportowymi,

-          menedżera ds. finansów organizacji sportowej,

-          menedżera ds. marketingu sportowego,

-          menedżera ds. zarządzania eventem sportowym, planującego i organizującego wydarzenia sportowe.

Więcej informacji