Konferencja

 • Konferencja PRZEMYSŁ 4.0 – WYZWANIA I ROZWIĄZANIA DLA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA – SZCZYRK 2019

    Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej   Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej    Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej   przy współudziale: Katedry Marketingu i Logistyki Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (Ukraina),   Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodnieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J.

  + Czytaj dalej
 • Conference INDUSTRY 4.0 – CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR MARKETING AND MANAGEMENT – SZCZYRK 2019

  Faculty of Management and Transport University of Bielsko-Biala Faculty of Management AGH University of Science and Technology Faculty of Computer Science and Management Wroclaw University of Technology   Faculty of Material Engineering and Metallurgy Silesian University of Technology in cooperation with: Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University (Ukraine)   Faculty of Economics

  + Czytaj dalej
 • XXII Konferencja naukowa: OBSZAR POLSKI EUROPEJSKICH RYNKÓW UBEZPIECZENIOWYCH A.D. 2019

  Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jako jeden z Organizatorów i Partnerów wraz z gospodarzem tegorocznej Konferencji – Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka i Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – ROLA UBEZPIECZEŃ”, która odbędzie się 20.

  + Czytaj dalej
 • Academic Entrepreneurship in International Context

  University of Bielsko-Biala   Faculty of Management and Transport Marketing and Entrepreneurship Department and Management Department and Academic Exchange Office with partner Universities: Technical University in Ostrava Szent István University Alexander Dubček University in Trenčín have a pleasure to invite to   International Conference   Academic Entrepreneurship in International Context  www.visegrad.ath.eu   November, 15th, 2016,

  + Czytaj dalej
 • Zarządzanie ryzykiem w transporcie 2018

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Izba gospodarcza ubezpieczeń i obsługi ryzyka w warszawie   serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XXI Konferencji Naukowej z cyklu „Europejski rynek ubezpieczeń A.D. 2018” na temat   Zarządzanie ryzykiem w transporcie   Honorowy Patronat JM Rektor ATH w Bielsku-Białej prof. dr

  + Czytaj dalej
 • WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 2017

  Szanowni Państwo, Decyzją Komisji ds. Wspierania Społecznych Inicjatyw Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pt. „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM” Szczyrk 2017 otrzymała dofinasowanie, w związku z tym zapraszamy zainteresowanych uczestnictwem w konferencji, a w szczególności: – pracowników naukowych, – studentów, – przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorców, do zgłaszania swojego udziału poprzez wysłanie zgłoszenia na

  + Czytaj dalej
 • 9 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”

  Katedra Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zorganizowała w dniach 11-13 maja 2017 r. 9. Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki. Już po raz dziewiąty, teoretycy i praktycy zajmujący się szeroko pojętą tematyką zarządzania, spotkali

  + Czytaj dalej
 • CONTEMPORARY PROBLEMS OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES 2017

  Faculty of Management and Transport University of Bielsko-Biala Faculty of Management AGH University of Science and Technology Faculty of Computer Science and Management Wroclaw University of Technology in cooperation with: Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University (Ukraine)   Faculty of Economics and Management, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus) INVITE TO:

  + Czytaj dalej
 • WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 2016

  Szanowni Państwo, Decyzją Komisji ds. Wspierania Społecznych Inicjatyw Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pt. „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM” otrzymała dofinasowanie, w związku z tym zapraszamy zainteresowanych uczestnictwem w konferencji, a w szczególności: – pracowników naukowych, – studentów, – przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorców, do zgłaszania swojego udziału poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: zp@ath.bielsko.pl

  + Czytaj dalej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku

  8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku” Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością – to tylko niektóre tematy międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Wydziału Zarządzania i Transportu ATH, w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., w Szczyrku. 8. już edycja tej ważnej w środowisku naukowym konferencji zgromadziła naukowców z wielu

  + Czytaj dalej