Podyplomowe

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

    Wydział Zarządzania i Transportu Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wydział Zarządzania i Transportu ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała tel. 33 8279207, 33 8279223 e-mail: podyplomowe_bin@ath.bielsko.pl   Renesans zawodu Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nastąpił kilka lat temu, kiedy zaostrzono przepisy BHP. Duże przedsiębiorstwa zaczęły wówczas tworzyć całe działy specjalizujące się w tym zakresie, bowiem kary za nieprzestrzegania przepisów

    + Czytaj dalej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

    Studia Podyplomowe: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała tel. 33 8279207, 33 8279223 e-mail: zzl_podypl@ath.bielsko.pl Kierownik studiów: dr inż. Beata Bieńkowska Cel studiów: Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności jej zastosowania w rzeczywistych sytuacjach związanych z zarządzaniem kadrami w różnych typach organizacji (przedsiębiorstwa prywatne, administracja

    + Czytaj dalej