Dyplomowanie

Dyplomowanie

W roku akademickim 2021/2022 zostały zaplanowane następujące terminy egzaminów dyplomowych:

luty:
03.02.2022 do 11.02.2022
16.02.2022 do 25.02.2022
maj:
16.05.2022 do 27.05.2022
czerwiec/lipiec:
15.06.2022 do 15.07.2022
wrzesień:
01.09.2022 do 23.09.2022
listopad:
21.11.2022 do 25.11.2022
styczeń:
09.01.2023 do 13.01.2023

 

Zasady dyplomowania:

 

Dokumenty:

 

Wytyczne dotyczące złożenia dokumentów do dyplomowania:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są złożyć w Dziekanacie, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony (do 15 lutego dla studentów kończących studia w semestrze zimowym) pracy dyplomowej następujące dokumenty:

  • pracę dyplomową, dyplomową, w jednym egzemplarzu, w miękkiej oprawie, drukowaną dwustronnie. Strona tytułowa musi posiadać adnotację promotora: „Praca została przyjęta do obrony, na recenzenta proponuję…” (podpis).
  • kartę obiegową;
  • oświadczenie dotyczące samodzielnego wykonania pracy dyplomowej;
  • podpisany przez promotora raport z systemu antyplagiatowego;
  • potwierdzenie odbytych praktyk, udziału w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach;
  • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów (60zł) – dotyczy tylko kierunku transport studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

UWAGA! Wszystkie wymagane druki są zamieszczone (do pobrania) na wydziałowej stronie internetowej (patrz powyżej). Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie w kompletach.

 

 

Zakresy tematyczne na egzamin dyplomowy (obowiązują od roku ak. 2020/2021):

 

Analityka i komunikacja w biznesie

Socjologia