image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy

REKRUTACJA STUDENTÓW KIERUNKU TRANSPORT NA SZKOLENIE

„Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy” (kurs +egzamin ITS)

 

Liczba godzin kursu: 45 godzin zegarowych

Liczba uczestników: 2 grupy po 15 osób

 

Termin: październik-grudzień 2018

Prawdopodobnie jeden dzień / tydzień

 

Uczestnicy zobligowani są do uczestnictwa w co najmniej w 80% zajęć.

 

 

Wymagane dokumenty

 

Podczas rekrutacji:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Klauzula informacyjna

3. Bilans kompetencji (przed)

 

 

Po zakwalifikowaniu się:

4. Deklaracja uczestnictwa

 

Po ukończeniu szkolenia:

5. Ankieta ewaluacyjna

6. Bilans kompetencji (po)

 

Podpisane dokumenty 1, 2, 3 należy złożyć w dniach 01.10.2018 – 12.10.2018 w Dziekanacie WZiT

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

 

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

- poziom posiadanych kompetencji

- średnia ocen

 

Osoby, które znajdą się na pierwszych 30 miejscach zostaną zakwalifikowane na szkolenie.
W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną do 16.09.2018.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1.Formularz_zgloszeniowy_Certyfikat_przewoznika.docx

2.Klauzula_poufnosci_prosimy_o_druk_dwustronny.doc

3.Bilans_transport_CKZ_przed.doc

4.Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.docx