image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Zarządzanie ryzykiem w transporcie 2018

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wydział Zarządzania i Transportu

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

oraz

Izba gospodarcza ubezpieczeń i obsługi ryzyka w warszawie

 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w XXI Konferencji Naukowej z cyklu

„Europejski rynek ubezpieczeń A.D. 2018”

na temat

 

Zarządzanie ryzykiem w transporcie

 

Honorowy Patronat

JM Rektor ATH w Bielsku-Białej

 prof. dr hab. inż. Jarosław Janicki

 

 

Sponsor Główny

PWS KONSTANTA S.A. w Bielsku-Białej

 

Partnerzy merytoryczni:

Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu,

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

 

 

Miejsce: Wydział Zarządzania i Transportu, Akademia Techniczno-Humanistyczna

               Bielsko-Biała, Willowa 2, bud. L

Termin:  25 październik  2018 r. 

 

            Celem cyklicznie organizowanej Konferencji Naukowej jest wymiana doświadczeń badawczych i praktycznych w zakresie zarządzania ryzykiem, transportu i infrastruktury transportowej, ubezpieczeń i ich dystrybucji. W zasadniczym nurcie rozważań znajdują się ubezpieczenia jako powszechna metoda zarządzania ryzykiem w transporcie. Uwaga koncentrować się będzie na problematyce ochrony przed skutkami ryzyka w różnych sektorach gospodarki w związku z użytkowaniem środków transportu oraz w różnych miejscach przestrzeni w związku z lokalizacją infrastruktury transportowej. Podejmowane będą także zagadnienia alternatywnych metod zarządzania ryzykiem.

Z terminem i tematyką Konferencji wiążą się osiągnięcia jubileuszowe

50 lat kształcenia i badań w Bielsku-Białej, droga ATH do akademickości Przez Beskidzkie Wzgórza Krzemowe

25 lat działalności Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych SPBUiA

20 lat działalności PWS Konstanta SA, droga do społecznie odpowiedzialnego biznesu, debiuty i aktywności

15 lat Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka IGUiOR, inicjatywy, konferencje, współpraca

 

Agenda

Konferencji Naukowej "Zarządzanie ryzykiem w transporcie"

miejsce obrad w siedzibie Akademii Techniczno-Humanistycznej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 (bud. L)

w dniu 25 października 2018 roku

10.15 - otwarcie Konferencji i powitanie Gości oraz Uczestników Konferencji

10.30 - debata ekspercka "Współpraca  nauki i praktyki w nowej perspektywie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń i transportu"

11.00 - przerwa kawowa

11.15 - I sesja plenarna "Doświadczenia i wizje w świetle jubileuszowych osiągnięć".

            Wystąpienia Gospodarzy, Organizatorów, Partnerów, Patronów i Gości

13.00 - przerwa na lunch

13.45 - II sesja plenarna

15.15 - przerwa kawowa

15.30 -  I sesja panelowa (s. L131) i II sesja panelowa (s. L132)

17.00 - Podsumowanie Konferencji  w świetle wyników i wniosków z debaty eksperckiej oraz z obrad sesji plenarnych i panelowych

 

Tematyka Konferencji

 • Podstawy teoretyczne zarządzania ryzykiem

 • Metody badań nad ryzykiem w przedsiębiorstwach transportowych

 • Identyfikacja ryzyka związanego z użytkowaniem środków transportu i infrastruktury transportowej w komunikacji na obszarze Unii Europejskiej i poza jej granicami

 • Turystyka, rolnictwo i inne sektory gospodarki jako użytkownicy środków 
  oraz infrastruktury transportowej specjalnego przeznaczenia a zarządzanie ryzykiem

 • Źródła zagrożeń środowiskowych w transporcie i metody ich ograniczania

 • Ubezpieczenia jako metoda zarządzania ryzykiem

 • Ocena dostosowania oferty rynkowej ubezpieczeń do potrzeb transportu

 • Alternatywne metody zarządzania ryzykiem, w tym instrumenty finansowe

 • Innowacyjne rozwiązania w transporcie jako metoda poprawy bezpieczeństwa

 • Zarządzanie ryzykiem jako element polityki jakości w transporcie i ubezpieczeniach

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

Referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii (bez wnoszenia opłaty). Wyróżnione przez recenzentów artykuły będą opublikowane w wysoko punktowanym (15 punktów) czasopiśmie naukowym „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” w  j. angielskim za wniesieniem stosownej opłaty lub w innych czasopismach punktowanych.

Uczestnikom i Gościom wydajemy certyfikaty konferencyjne.

Deklaracje uczestnictwa w Konferencji (z referatem lub bez) wraz afiliacją przesłać można do 10 października 2018 r. w dowolnej formie lub wypełniając formularz.  Prosimy Autorów o streszczenia referatów / artykułów do dnia 10-tego października 2018 r. Pełne teksty referatów / artykułów należy przesłać do końca grudnia 2018 r.  

Prosimy o wypełnienie i odesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Kontakt:
Katedra Zarządzania, Tel. 33/8279231, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,pl" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: #637587; text-decoration: none !important; transition: all 0.3s, visibility; outline: none !important;" data-fontsize="15">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,pl

Tel. kom.: 516230641, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. kom.: 507962096, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Skład osobowy Komitetu Honorowego, Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego a także szczegóły organizacyjne i edytorskie zostaną podane w imiennym zaproszeniu wysyłanym do Gości i Uczestników Konferencji.

Patronat medialny objęły Gazeta Ubezpieczeniowa, Gazeta Bankowa, do współpracy zaproszono czasopisma naukowe, w tym Prawo Asekuracyjne a także czasopismo branżowe Transport Manager 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wniesienia zmian do przedstawionych warunków.