image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Mirosława Dzienia, prof. ATH

Z terminu 24.09.2019 r. na 23.09.2019 r. tj. poniedziałek godz. 9.30 - 11.00.

Podziękowania

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez nową Ustawę o szkolnictwie wyższym z dniem 30 września 2019 roku kończy się skrócona kadencja władz Wydziału. W związku z tym chciałem podziękować wszystkim Pracownikom Wydziału i studentom za 7 lat, mam nadzieję obustronnie owocnej, współpracy. Szczególne podziękowania kieruję do moich najbliższych współpracowników – prodziekanów Wydziału, kierowników Katedr, członków Rady Wydziału oraz pracowników administracji wydziałowej.

W okresie ostatnich dwóch kadencji dużo udało się nam załatwić. Wiele z naszych działań spotykało się ze wsparciem ze strony władz Uczelni, w tym władz rektorskich oraz Senatu, za co także dziękuję. Wyrażam podziękowania za współpracę władzom pozostałych wydziałów ATH oraz pracownikom administracyjno-technicznym Uczelni.

Wszystkim Państwu, Pracownikom i Studentom Wydziału Zarządzania i Transportu życzę, aby nadchodzący czas, pełen nowych wyzwań, okazał się dobrym okresem w historii Uczelni i Wydziału. Mam nadzieję, że obawy, które mogą nam obecnie towarzyszyć, nie spełnią się, natomiast otworzy się przed Państwem wiele nowych możliwości.

 

                                                                              dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH

                                                                             Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu

Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia

Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Mirosława Dzienia, prof. ATH w związku z urlopem zostały ustalone na następujące terminy: 06.08.2019 r., 03.09.2019 r., 10.09.2019 r., 24.09.2019 r. w godzinach od 9.30 – 11.00

Terminy otwarcia dziekanatu w czasie wakacji

W dniach od 08.07.2019 r. do 30.08.2019 r. dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie czynny:

wtorek        10.00 – 13.00

czwartek    10.00 – 13.00

Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia

Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Mirosława Dzienia, prof. ATH od 11.06.2019 r. do 07.07.2019 r.: wtorek 9.30 -11.00

Spotkanie ze studentami WZiT - maj 2019

Prodziekani Wydziału Zarządzania i Transportu zapraszają studentów na spotkanie
w dniu 21.05.2019 o godz. 10.00, sala L143.