image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Zarządzanie sportem

Wydział Zarządzania i Transportu

Studia Podyplomowe

Zarządzanie sportem

Wydział Zarządzania i Transportu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. +48 33 8279231, +4833 8279207
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:

Prof.ATH dr hab.Janusz Klisiński

Cel studiów:

Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie sportem” jest wypracowanie w uczestnikach studiów kompetencji menedżerskich przydatnych na dualnym rynku sportowym, podbudowanych wiedzą z zakresu prawa i finansów w sporcie, niezbędną do zajmowania stanowiska menedżera sportowego, a w szczególności:

-          menedżera ds. zarządzania działalnością aren sportowych, centrów oraz obiektów sportowych,

-          menedżera ds. informacji sportowej, współpracującego z dziennikarzami sportowymi,

-          menedżera ds. finansów organizacji sportowej,

-          menedżera ds. marketingu sportowego,

-          menedżera ds. zarządzania eventem sportowym, planującego i organizującego wydarzenia sportowe.

Program studiów:

Zarządzanie obiektem i wydarzeniem sportowym. Rola profesjonalizacji i profesjonalistów w zarządzaniu obiektem i wydarzeniem sportowym. Przygotowanie inscenizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Obiekt sportowy jako miejsce wydarzeń nie związanych ze sportem takich jak koncerty np. U2. Marketing i komunikacja w sporcie.Marki sportowe w kategorii sportowiec,firma sportowa,wydarzenie sportowe, sponsor sportu i klub sportowy.Wielokanałowość komunikacji w sporcie. Prawo sportowe.Status prawny sportowca i innych podmiotów związanych ze sportem.Prawne aspekty bezpieczeństwa w sporcie. Finanse w sporcie. Źródła finansowania działalności spółek sportowych. Finasowanie wielkoformatowych widowisk sportowych. Rola sponsorów w finasowaniu sportu.

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąc zatrudnienie w zarządzaniu sportem.Chcemy naszym absolwentom, jedynej publicznej uczelni Podbeskidzia, ale także sportowcom kończącym karierę, byłym sportowcom profesjonalistom, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie na stanowiskach menedżera sportowego,osobom aspirującycm do zajmowania stanowisk menedżera sportowego oraz stawiającym pierwsze kroki w tej nowej w Polsce kształującej się dopiero profesji, przedstawić atrakcyjną ofertę studiów.

Organizacja studiów:

2 semestry – 180 godzin godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, egzaminy).

Zjazdy:

Piątki po południu (po 16-tej), soboty, średnio raz na dwa lub trzy tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

Wykładowcy:

Pracownicy dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej, Politechniki Częstochowskiej i AWF w Katowicach, w tym kierownicy sześciu modułów kształcenia: prof. zw. dr hab inż. Ryszard Barcik, prof. zw dr hab Irena Jedrzejczyk, prof. ATH dr hab Janusz Klisiński, dr inż. Honorata Howaniec, dr Piotr Dziwiński i dr inż. Marcin Jakubiec, a także wybitni specjaliści i praktycy jak dr Marek Szczerbowski były Dyrektor WOSiR Stadion Śląski.

Warunki ukończenia:

Egzamin ustny obejmjujący swym zakresem wszystkie moduły kształcenia.

Dokument uzyskiwany:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Terminy:

O zakwalifikowaniu się na studia zadecyduje kolejność zgłoszeń.Studia zostaną uruchomiano niezwłocznie po zgłoszeniu się pierwszych 20 studentów.

Opłata za studia:


Opłata jednorazowa za całość studiów: 7000 zł.Studenci w liczbie nie przekraczającej 20 wnoszą opłaty w cenie promocyjnej wynoszącej 4900 zł. O prawie do 30 % zniki zadecyduje kolejność dokonywanych wpłat.

Wymagane dokumenty:

·podanie

·kwestionariusz osobowy

·odpis ukończenia studiów wyższych,

·1 zdjęcie,

·kserokopia dowodu osobistego,

·kserokopia dowodu wpłaty.

Przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia.

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów wraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Transportu (bud. L, pok. 202, 203, 204).

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 do 13.00 (z wyjątkiem środy).

Czesne należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

21 12404142 11110010 54573476

Tytułem: imię nazwisko + SPORT opłata za studia podyplomowe.Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 20 osób.
Przewidywana ilość miejsc: około 30.

 

Dokumenty:
1.
podanie
2.
kwestionariusz osobowy

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia spełnia wymogi do prowadzenia studiów podyplomowych ww. zakresie.