image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

International Business - nowa specjalność na kierunku Zarządzanie

Od roku akademickiego 2018/2019 na kierunku Zarządzanie, studiach stacjonarnych II stopnia, realizowanych w całości w języku angielskim (Management), zostanie uruchomiona nowa specjalność International Business. Uruchomienie tej specjalności podyktowane jest modyfikacją oferty dydaktycznej, w celu dostosowania jej do preferencji kandydatów na studia oraz realiów współczesnej gospodarki. Specjalność International Business wpisana jest także w realizację przez Akademię Techniczno-Humanistyczną projektu pt. „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warto również dodać, że w/w studia, prowadzone w języku angielskim, w kwietniu 2018 r. zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”, nadanym przez Fundację Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikatem nadzwyczajnym „Laur Europejski”, za wdrożenie zaawansowanych rozwiązań programowych, ukierunkowanych na umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi.

Na specjalności International Business studenci będą realizować następujące przedmioty: Economic analysis in enterprise, International business models, Business contracts, Business environment in V4 countries, Alternative dispute resolutions in business, Management of international companies, Talent management in enterprises oraz Lobbying in business.

Studia na kierunku Zarządzanie i specjalności International Business skierowane są do studentów wszystkich kierunków studiów, zarówno polskich studentów, jak i zagranicznych, przyjeżdżających do Akademii w ramach wymiany międzynarodowej.

Dyplom ukończenia specjalności International Business w języku angielskim będzie nie tylko potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania, ale także kompetencji językowych, co niewątpliwie będzie dodatkowym atutem dla potencjalnych pracodawców. 

 

dr Marcin Jakubiec, dr Agnieszka Barcik, dr Piotr Dziwiński

(Katedra Zarządzania)