image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Studia magisterskie na kierunku Transport od semestru letniego 2018/2019

Od lutego 2019 uruchamamiy studia magisterskie na kierunku Transport.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Transport uzyskują tytuł zawodowy magistra. W czasie studiów zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej.    

Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, organizacją ruchu, planowaniem i modernizacją sieci transportu drogowego. Posiadają wiedzę niezbędną do wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ramach tworzenia zrównoważonych systemów transportowych. Absolwenci kierunku zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach transportowych, sposobów zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli kosztów środowiskowych. Potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy inżynierskie oraz podejmować prace badawcze. Są przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

 

Specjalność Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci poznają metody planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

 Specjalność Transport drogowy

W ramach specjalności Transport drogowy studenci poznają wszechstronnie problemy bezpieczeństwa – od konstrukcji pojazdu, poprzez jego homologację, rozwiązania inżynierii ruchu drogowego aż do wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabywają ponadto umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.