Kierunki studiów i specjalności

 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • studia stacjonarne – 3 letnie – I stopnia
  specjalność:
  – komunikacja społeczna i nowe media
  – socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

https://pl-pl.facebook.com/katedratransportu

 • studia stacjonarne – 3,5 letnie inżynierskie – I stopnia
  specjalności:
  – eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie
  – inteligentne systemy transportowe
  – logistyka i systemy komputerowe
 • studia niestacjonarne – 4 letnie inżynierskie – I stopnia
  specjalności:
  – eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie
  – inteligentne systemy transportowe
  – logistyka i systemy komputerowe
 • studia stacjonarne – 3 semestralne magisterskie – II stopnia
  specjalności:
  – bezpieczeństwo i planowanie w transporcie
  – transport drogowy
 • studia niestacjonarne – 3 semestralne magisterskie – II stopnia
  specjalności:
  – bezpieczeństwo i planowanie w transporcie
  – transport drogowy
 • studia stacjonarne – 3 letnie – I stopnia
  specjalności:
  – zarządzanie firmą
  – zarządzanie logistyką i jakością
  – zarządzanie w administracji i finanse organizacji
 • studia stacjonarne – 2 letnie – II stopnia
  specjalności:
  – zarządzanie firmą
  – zarządzanie logistyką i jakością
  – zarządzanie w administracji i finanse organizacji
  International Business (specjalność realizowana w j. angielskim)
 • studia niestacjonarne – 3,5 letnie – I stopnia
  specjalności
  – zarządzanie firmą
  – zarządzanie logistyką i jakością
  – zarządzanie w administracji i finanse organizacji
 • studia niestacjonarne – 2 letnie – II stopnia
  specjalności:
         – zarządzanie firmą
  – zarządzanie logistyką i jakością
  – zarządzanie w administracji i finanse organizacji