Pracownicy Wydziału

DZIEKANAT

KIEROWNIK:
 lic. Ewa Mroczkowska
PRACOWNICY:
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
mgr inż. Jolanta Dyczek

mgr Agnieszka Ramza

lic. Ewa Mroczkowska

Sylwia Iskierka

Alicja Marcak

mgr inż. Katarzyna Kurtok

33 8279 207, L 202

33 8279 223, L 203

33 8279 207, L 204

33 8279 223, L 203

33 8279 223, L 203

33 8279 207, L 202

 

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH
i SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK:
dr inż. Beata Bieńkowska
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
lic. Zofia Czarnota 33 8279 339, B 305
PRACOWNICY:
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
dr hab. Ireneusz Jeziorski, prof. ATH

dr hab. Jan Burzyński, prof. ATH

dr hab. Mirosław Dzień, prof. ATH

dr hab. Dariusz Michalski, prof. ATH

dr Aneta Bąk-Szołucha

dr inż. Beata Bieńkowska

dr Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk

dr Dominika Dusza

dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia

dr Marcin Korzewski

dr Łukasz Kubisz-Muła

dr Grażyna Musialik

dr Katarzyna Piątek

mgr Paweł Piecuch

dr Joanna Wróblewska-Jachna

dr Agnieszka Zielińska

33 8279 306, B 44

33 8279 315, B 302

33 8279 315, B 302

33 8279 315, B 302

33 8279 306, B 44

33 8279 215, B 303

33 8279 215, B 304

33 8279 215, B 304

33 8279 215, B 303

33 8279 306, B 44

33 8279 306, B 44

33 8279 215, B 303

33 8279 306, B 43

33 8279 215, B 303

33 8279 306, B 43

33 8279 215, B 304

 

KATEDRA TRANSPORTU

KIEROWNIK:
dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
lic. Zofia Czarnota

mgr inż. Marcin Macher

33 8279 339, B 305

33 8279 289, A 111

PRACOWNICY:
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH

dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH

dr hab. inż. Mykola Pidgurskyi, prof. ATH

dr hab. inż. Marek Szczotka, prof. ATH

dr inż. Mariusz Kubański

dr inż. Jerzy Płosa

dr inż. Artur Ryguła

mgr Agnieszka Grabara

mgr inż. Marcin Honkisz

mgr inż. Justyna Sordyl

mgr inż. Wiktoria Loga

33 8279 285, A 113

33 8279 289, A 111

33 8279 177, B 42

33 8279 177, B 42

33 8279 285, A 113

33 8279 285, A 113

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

 

KATEDRA MODELOWANIA
KOMPUTEROWEGO

KIEROWNIK:
dr hab. inż. Łukasz Drąg, prof. ATH
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
mgr Joanna Sala 33 8279 340, A 115
PRACOWNICY:
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik

prof. dr hab. n. t. Stanisław Wojciech

dr hab inż. Andrzej Nowak, prof. ATH

dr hab. inż. Lucyna Brzozowska, prof. ATH

dr hab. inż. Łukasz Drąg, prof. ATH

dr Jarosław Jabłonka

mgr inż. Leonard Grinke

33 8279 340, A 115A

33 8279 340, A 118

33 8279 340, A 118

33 8279 221, A 106

33 8279 221, A 106

33 8279 305, B 41

33 8279 221, A 106

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA

KIEROWNIK:
dr Marcin Jakubiec
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
mgr Edyta Trzopek 33 8279 231, A 123
PRACOWNICY:
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk

dr inż. Grzegorz Biesok

dr inż. Leszek Bylinko

dr inż. Paulina Gajewska

dr inż. Jolanta Wyród-Wróbel

dr Marcin Jakubiec

dr inż. Dariusz Owsiak

mgr inż. Barbara Słowiak

dr hab. Agnieszka Barcik, prof. ATH

dr Piotr Dziwiński

dr Tomasz Żyminkowski

33 8279 231, A 121

33 8279 230, A 108

33 8279 401, A 119

33 8279 230, A 108

33 8279 230, A 108

33 8279 231, A 123a

33 8279 401, A 119

33 8279 230, A 108

33 8279 220, A 203

33 8279 220, A 203

33 8290 231, A 204

 

KATEDRA MARKETINGU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KIEROWNIK:
dr hab. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
mgr Edyta Trzopek 33 8279 231, A 123
PRACOWNICY:
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
dr hab. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH

dr hab. Janusz Klisiński, prof. ATH

dr inż. Irena Szewczyk

dr inż. Ewa Lipianin-Zontek

dr inż. Zbigniew Zontek

dr inż. Irena Dudzik-Lewicka

dr Honorata Howaniec

dr inż. Aneta Madyda

mgr Dorota Lorenc

33 8279 420, B 333

33 8279 231, B 309

33 8279 335, B 306

33 8279 335, B 306

33 8279 335, B 306

33 8279 334, B 331

33 8279 333, B 330

33 8279 334, B 331

33 8279 231, B 308, B 308A