Współpraca zewnętrzna

Współpraca zewnętrzna

Partnerstwo biznesowe:

Umowy partnerskie podpisano m.in. z:

 

Wydział współpracuje także z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z:
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
  • Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
  • Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach